Valderrama Santomé, Mónica, y Verónica Crespo-Pereira. 2021. «Festivales De Música Y Marketing Experiencial: Efectos Para Marca, Organizador Y Espectador». ADResearch ESIC International Journal of Communication Research 26 (26):e2610. https://doi.org/10.7263/adresic-026-10.